Informatii

Telefon: 0734 235 846 | E-mail: office@selcolect.ro

Ce sanctiuni riscati pentru neindeplinirea urmatoarelor obligatii de mediu:

 • Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate. Lipsa incadrarii deseurilor se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.
 • Incadrarea unui deseu potential periculos ca deseu nepericulos, fara efectuarea analizelor fizico-chimice, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.
 • Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora. Nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.
 • Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu:
  1. Respectarea ierarhiei deseurilor, ierarhie care se aplica in functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei si al politicii in materie de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:
   1. prevenirea;
   2. pregatirea pentru reutilizare;
   3. reciclarea;
   4. alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
   5. eliminarea.
  2. Respectarea gestionarii deseurilor fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:
   1. fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
   2. fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
   3. fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 • Nerespectarea acestor cerinte se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

  Lipsa colectarii separate a categoriilor de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla – se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

 • Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei urmatoarele fapte:
  1. absenta evidentei gestiunii deseurilor;
  2. inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;
  3. neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in Lista nationala cuprinzand deseurile, inclusive deseurile periculoase;
  4. netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice central si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.
 • CATEGORII DE DESEURI

  Cele mai importante categorii de deseuri reglementate de legislatia in domeniu sunt:

  1. Deseuri de AMBALAJE;
  2. Deseuri de echipamente electrice si electronice DEEE;
  3. Deseuri de vehicule scoase din uz VSU;
  4. Deseuri de ULEIURI UZATE;
  5. Deseuri de BATERII UZATE;
  6. Deseuri de ANVELOPE UZATE;
  7. Deseuri MUNICIPALE;
  8. Deseuri de NAMOLURI;
  9. Deseuri MEDICALE;
  10. Deseuri de AZBEST;
  11. Deseuri de ORIGINE ANIMALA;
  12. Deseuri de material si echipamente cu PCB;
  13. Deseuri RADIOACTIVE.
 • Obligatiile catre Fondul de Mediu se identifica si se calculeaza conform OUG 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  In cazul neachitarii contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, la scadenta stabilita in legislatia specifica, Administratia Fondului de Mediu procedeaza la aplicarea masurilor de recuperare a creantelor prin executare silita.

 • AUTORIZATIA DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune / conform prevederilor art.2 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lipsa Autorizatiei de Mediu se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.

Atentie! Amenzile se pot cumula.