<p>Optati pentru delegarea responsabilitatii de indeplinire a obligatiilor de mediu catre o firma specializata si evitati amenzile controalelor de mediu!</p>
<p>Optati pentru delegarea responsabilitatii de indeplinire a obligatiilor de mediu catre o firma specializata si evitati amenzile controalelor de mediu!</p>
<p>Optati pentru delegarea responsabilitatii de indeplinire a obligatiilor de mediu catre o firma specializata si evitati amenzile controalelor de mediu!</p>
<p>Optati pentru delegarea responsabilitatii de indeplinire a obligatiilor de mediu catre o firma specializata si evitati amenzile controalelor de mediu!</p>

Prin respectarea legislatiei de mediu protejati natura, viata si economiile Dvs!

Societatea Comerciala SELCOLECT SRL este calificata pentru realizarea serviciilor suport privind obligatiile de mediu pe care societatea Dvs. le are ca generator de deseuri din propria activitate, sau colector / reciclator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Obligatiile de mediu se stabilesc de catre specialisti in gestionarea deseurilor, pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat, in concordanta cu obiectul de activitate cod CAEN al firmei Dvs.

SELCOLECT SRL se recomanda prin profesionalism si seriozitate.

Serviciile oferite de firma noastra:

  • Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii actelor de reglementare (acord de mediu, autorizatie de mediu);
  • Intocmirea documentatiei de conformare cu cerintele legale aplicabile si cu cerintele din actele de reglementare;
  • Asigurarea managementului integrat al deseurilor rezultate din activitatea Dvs, inclusiv al deseurilor periculoase, conform obligatiilor inscrise in Legea 211/2011 si legile subsecvente;
  • Calculul contributiilor si intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu;
  • Reprezentarea firmei Dvs. in relatiile cu autoritatile competente de mediu (Agentia de Mediu, Garda de Mediu, Administratia Fondului pentru Mediu, Administratia Publica Locala, s.a)

Vezi toate serviciile

#

Mai intai Preveniti!

Folositi rational resursele prin limitarea consumurilor.

#

Colectati Selectiv!

Folositi containere diferentiate pentru deseurile specifice generate.

#

Reutilizati si Reciclati!

Apelati numai la societatile autorizate in acest scop.


  • Conform Legii nr. 211 / 25.11.2011 privind regimul deseurilor (art.22), toti operatorii economici detinatori / producatori de deseuri persoane juridice, comerciantii, au obligatia sa desemneze un angajat din randul salariatilor proprii, instruit prin absolvirea unor cursuri de specialitate, care sa asigure indeplinirea obligatiilor privind regimul deseurilor generate si /sau colectate sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. [Amenda este de la 15.000 lei la 30.000 lei si se aplica de catre Garda Nationala de Mediu si de Administratia publica locala].
  • Avand in vedere ca toti operatorii economici, indiferent de activitatea desfasurata, sunt detinatori / producatori de deseuri, asa cum sunt ele definite in Anexa 1 a Legii nr. 211 / 25.11.2011, aceasta prevedere legislativa va afecteaza si pe Dvs.
  • Pentru a va indeplini obligatiile legale privind gestionarea tuturor categoriilor de deseuri generate din propria activitate sau colectate si transportate, SELCOLECT SRL vine in sprijinul Dvs. cu servicii suport si asistenta calificata in domeniul managementului integrat al deseurilor.
  • Legea nr. 211 / 25.11.2011, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2012, este o lege cadru privind regimul deseurilor care transpune Directiva Europeana 2008/98/CE si pune accentul pe respectarea ierarhiei gestionarii deseurilor: prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare energetica, eliminare.
  • Nerespectarea obiectivelor / tintelor de reciclare / valorificare asumate de Romania prin aderarea la UE, pentru fiecare categorie de deseu, atrage sanctiuni prin procedura de Infrigement aplicata de Curtea Europeana de Justitie, amenzi care se vor plati din banii publici.